GENEL BİLGİ - ÖĞRETİM SİSTEMİ

Sakarya Üniversitesi TÖMER’de Yabancılara Türkçe Öğretimi, alanında uzman öğretim elemanlarıyla 15-18 kişilik

sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

 

Sakarya Üniversitesi TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) dengeli

şekilde dağıtılarak geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan bilgisayar, yansıtıcı ve diğer görsel-işitsel

araçlarla desteklenmektedir.

 

Sakarya Üniversitesi TÖMER’de görev yapan tüm öğretim elemanları üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Filoloji ve Türkçe

öğretmenliği bölümlerinden mezun olup yabancılara Türkçe öğretimi alanında da ihtisas sahibidirler.