Misyonumuz ve Vizyonumuz

 

VİZYONUMUZ

Dil öğretimini, özellikle Türkiye Türkçesine ilgi duyan ve öğrenmek isteyen soydaşlarımıza / yabancılara bir sistem çerçevesinde etkili bir

biçimde öğreten, yenliklere açık bir kurum olmak.

 

 

MİSYONUMUZ

Başta Türkçemiz olmak üzere imkânlar ölçüsünde diğer dünya dillerini öğretmek amacıyla gerekli öğretim ortamını oluşturmak, bu alanda

materyal tasarlamak ile uygulama araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetleri desteklemek.