Anasayfa

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

AKADEMİK KAYNAKLARI

Son güncelleme: 13 Ocak 2015

 

 

 

Süreli Yayınlar

Alan Dergileri

Diğerleri

Makaleler

Yabancılara Türkçe Öğretimiyle ilgili Google Akademik'teki Makaleler

 

Sunumlar

Tüm. Gülden (2012). Extracurriculum Materials and CBI. Paper presented at Portland State University.

 

Özel Sayılar

Bilig Dergisi Yurtdışındaki Türkler Özel Sayısı, sayı 70, Yaz 2014 (yeni)

(İçindekiler Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR-Sunuş//Orhan Ağırdağ-Kathelijne Jordens-Mieke Van Houtte “Speaking Turkish in Belgian Primary Schools: Teacher Beliefs versus Effective Consequences”// Mehmet Ali Akıncı “Fransa’daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları” //N. Feyza Altınkamış-Orhan Ağırdağ “Determinants of Language Use and Attitudes among Turkish Speakers in Flanders: A Focus on Generational Difference”// Nurhan Baş “Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine”// Gülcan Çolak Bostancı “Amerika’daki Birinci ve İkinci Kuşak Türklerin Dil Tercihleri, Sürdürümleri, Tutumları ve Etnik Dilsel Canlılıkları” //Nursel Elmas “Kosovalı Türkler: Dilleri ve Kültürleri”// Işıl Erduyan “Competing Discourses in the Classroom: Turkish Instruction in Berlin”// Eija Kuyumcu “A Case Study of Bilingual Language Use: An Account of Discursive and Literacy Practices in Swedish and Turkish by a Young Person”// Bahar Otcu-Grillman “Turkish Language Teaching in the US: Challenges, Opportunities, Sense of Belonging and Identities”// Kutlay YAĞMUR “Intergenerational Differences in Acculturation Orientations of Turkish Speakers in Australia” //Kadir Yalınkılıç “Kırcaali Örneğinden Hareketle Bulgaristan’da Türkçenin Etnikdilsel Canlılığı” //Kadir Yalınkılıç-Kutlay Yağmur “Batı Trakya Türklerinin Anadillerine ve Kültürlerine Karşı Tutumları”)

Bildiri Kitapları (TAM METİN)

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, 16-18 Aralık 2010, 2011

Araştırma Yayınları (TAM METİN)

 

Die Gaste Yazıları

 

Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

 

     

    Dr. Mustafa Altun tarafından derlenmiştir. © 2012-2015